10 sie 2017

Święto lubińskiej policji

W Centrum Kultury w Rudnej odbyło się doroczne święto lubińskich policjantów. Z tej okazji wszystkim funkcjonariuszom pełniącym na co dzień służbę w powiecie lubińskim składam serdeczne życzenia bezpiecznej pracy, uznania i satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej i zaszczytnej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Obowiązki niestety nie pozwoliły mi osobiście uczestniczyć w uroczystej akademii z okazji święta policji w Rudnej. Na ręce komendanta powiatowego policji, Pana Tomasza Gołaskiego pozwoliłem sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym.

"Wasze święto jest dla całej społeczności lokalnej okazją, aby złożyć gorące podziękowania za odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego profesjonalizmu służbę dla zwykłych obywateli. Służba w Policji jest trudna, pełna poświęceń wyrzeczeń i ryzyka, wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, fachowości i profesjonalizmu zawodowego. Związana jest z codziennym poświęceniem, odwagą i narażeniem tego, co dla każdego człowieka jest najcenniejsze – narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia dla ratowania innych. Dziś Policjanci muszą podejmować różne wyzwania, stawiać czoła niebezpieczeństwu oraz błyskawicznie dostosować się do coraz nowszych zagrożeń, a także zmieniających się przepisów prawa.

Z Okazji Święta Policji, proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia bezpiecznej pracy, niewielu interwencji, uznania i satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej i zaszczytnej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Odznaczonym i awansowanym składam gratulacje. Przekazuję najlepsze życzenia również Waszym Rodzinom i Bliskim, dziękując jednocześnie za wyrozumiałość i cierpliwość z jaką znoszą niedogodności i niebezpieczeństwa policyjnej służby. Słowa uznania i szacunku kieruję także do policyjnych Emerytów i Rencistów, którym życzę wielu lat życia w dobrym zdrowiu".

Poseł na Sejm RP
Krzysztof Kubów


Święto lubińskiej policji