1 sie 2017

Rocznica Powstania Warszawskiego

W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddaliśmy hołd poległym powstańcom. Lubińskie uroczystości odbyły się przed Murem Pamięci przy ulicy Pruzi. Pod tablicą żołnierzy Armii Krajowej złożyliśmy wieńce kwiatów.

W takim dniu każdy z nas powinien pamiętać, co przed 73 laty wydarzyło się w okupowanej Warszawie. Zryw powstańczy przeciwko hitlerowskim Niemcom jest jedną z najtragiczniejszych kart naszej historii, a zarazem najpiękniejszym czynem bohaterstwa. Powstańcy ginęli za Ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę... za nas, dziś żyjących. Dlatego musimy pamiętać i pamiętamy, utrwalamy historię i pielęgnujemy patriotyczne wartości.

I dlatego jak każdego roku, tak i dziś punktualnie o godzinie 17. przy Murze Pamięci oddaliśmy hołd poległym powstańcom. Cześć i chwała bohaterom!


Rocznica Powstania Warszawskiego