15 mar 2017

Reforma systemu sądownictwa

W kolejnym spotkaniu w programie Konfrontacje dyskutowaliśmy m.in. o potrzebie głębokiej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że taka reforma jest konieczna.

Reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości jest dla nas ogromnym i poważnym wyzwaniem w tym roku. Od lat. 90. w Polsce nie było żadnej dyskusji, ani tym bardziej głębokich zmian w sądownictwie. Polskie społeczeństwo niejednokrotnie bardzo negatywnie ocenia pracę wymiary sprawiedliwości. My chcemy to zmienić. Z koniecznością wprowadzenia zmian w sądownictwie zgadzają się wszyscy.

Co proponujemy? Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma być elitarną i prestiżową placówką szkolącą przyszłe pokolenia sędziów w Polsce. Chcemy zbudować całą ścieżkę awansu na stanowisko sędziego w zdobywaniu wiedzy oraz niezbędnego doświadczenia zawodowego. Chcemy przywrócić funkcjonowanie asesora, który w wielu sądach był fikcją. Chcemy walczyć z patologiami i korporacjami, które w niektórych przypadkach dławią polski system wymiaru sprawiedliwości.

 


Reforma systemu sądownictwa