7 cze 2017

Porozumienie w sprawie szkoły w Rudnej

Dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia przez ministerstwo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Dzięki temu placówka ma szansę na rozwój i dalsze kształcenie młodzieży.

Porozumienie zostało podpisane w obecności ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, podsekretarza stanu, Rafała Romanowskiego oraz przedstawicieli władz powiatu lubińskiego: starosty Adama Myrdy i wicestarosty Piotra Midziaka. Cieszę się, że moje osobiste zaangażowanie i aktywne zabiegi, by Zespół Szkół w Rudnej przekazać pod kuratelę Ministerstwa Rolnictwa, dzisiaj zakończyły się historycznym podpisaniem porozumienia.

Dzięki temu szkoła w Rudnej, która przestałaby istnieć, dzisiaj ma szansę na przetrwanie, rozwój dydaktyczny i dalsze kształcenie młodzieży. To szansa dla tej szkoły na uruchomienie nowych, atrakcyjnych kierunków kształcenia, możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój placówki, współpracę z innymi szkołami o podobnym profilu edukacyjnym. Szkoła przejdzie pod nadzór ministra od stycznia 2018 roku, tj. od nowego roku budżetowego.


Porozumienie w sprawie szkoły w Rudnej