17 paź 2018

Nowy Park Przemysłowo-Technologiczny przy S3!

TO WIELKI DZIEŃ DLA MIESZKAŃCÓW ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO! Dzisiaj podpisane zostało porozumienie na przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu terenów pod budowę nowego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To ponad 400 hektarów atrakcyjnych gruntów położonych w sąsiedztwie oddanej niedawno do użytku drogi ekspresowej S3.

W spotkaniu poświęconym przekazaniu atrakcyjnego terenu, oprócz posła Krzysztofa Kubowa, uczestniczyli Grzegorz Pięta, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Marcin Chludziński, prezes spółki KGHM Polska Miedź S.A.

- Podpisaliśmy dziś porozumienie o utworzeniu Parku Przemysłowo-Technologicznego, który będzie działał na terenach zarządzanych dziś przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Park Przemysłowo-Technologiczny będzie rozwijany stopniowo, będą określane jego cele i zadania i zakres. Swoich inwestorów znajdą tutaj różne branże, także z zakresu technologii energetyki zielonej, innowacyjnego przemysłu rolniczego. Będziemy działać na wiele sposobów. Będziemy sprzedawać lub dzierżawić tereny, uzbrajać je, budować fabryki lub sami inwestorzy będą podejmowali takie decyzje. Będziemy wydawać zezwolenia czy decyzje strefowe, ktore polegają na częściowym zwolnieniu z podatku dochodowego, czyli takie klasyczne narzędzie działania w strefie ekonomicznej. Liczymy mocno na to, że podobnie, jak w Kobierzycach, tak i tutaj pojawi się wielu inwestorów, którzy chętnie ulokują swój kapitał właśnie w lubińskim Parku Przemysłowo-Technologicznym - powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z utworzenia nowego miejsca dla działalności gospodarczej zadowolony był prezes spółki KGHM Polska Miedź S.A, Marcin Chludziński. - Jesteśmy przecież firmą globalną, ale działającą lokalnie i myślącą o lokalnej społeczności. Współdziałamy z wieloma kooperantami, handlujemy z wieloma kooperantami i dlatego liczymy także na współpracę z tymi inwestorami, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. Ta strefa umożliwa nam taką kooperację i współpracę nie tylko z polskimi, ale także zagranicznymi firmami - powiedział prezes KGHM, Marcin Chludziński.

W odrolnieniu ziemi przekazanej dziś Agencji Rozwoju Przemysłu na potrzeby budowy Parku Technologicznego aktywnie działał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów, kandydat na prezydenta Lubina.

- To kolejny historyczny dzień dla Lubina i mieszkańców całego Zagłębia Miedziowego. Od kilkunastu lat w każdej kampanii samorządowej mówiono o powołaniu strefy, ale nikt tego nie dokonał. Nam się udało. Bo zamiast obiecywać, my przez cały czas działaliśmy. Nowy Park to niewątpliwie alternatywa dla KGHM-u, ale oczywiście nowi inwestorzy powinni kooperować z miedziową spółką. Dziękuję dzisiaj wszystkim instytucjom, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz spółce KGHM za podjęcie dialogu i owocną współpracę na rzezc utworzenia tej strefy. Taka współpraca zawsze jest z korzyścią dla mieszkańców regionu. Chciałem też osobiście podziękować wójtowi gminy Lubin, Tadeuszowi Kielanowi, z którym odbyłem wiele spotkań i rozmów oraz wizyt w Warszawie. Utworzenie nowego Parku to dowód na to, że warto rozmawiać, warto podejmować wyzwania. My nie obiecujemy, tylko działamy. Dzięki uruchomieniu parku technologicznego powstaje alternatywa dla KGHM, powstaną nowe miejsca pracy. Liczymy na to, że zniwelujemy bezrobocie wśród kobiet. Będziemy namawiać różnych inwestorów, by właśnie z myślą o kobietach tworzyli nowe miejsca pracy - powiedział poseł PiS, Krzysztof Kubów, kandydat na prezydenta Lubina.


Nowy Park Przemysłowo-Technologiczny przy S3!