5 paź 2018

Mój plan na rozwój lubińskiej oświaty

Nie może być rozwoju Lubina bez rozwoju naszych dzieci i młodzieży. Nie można myśleć o przyszłości miasta bez inwestycji w młode pokolenie. Jako przyszły prezydent Lubina zadbam o lubińską oświatę i naprawię, to co przez ostatnie lata zostało zaniechane, zaniedbane i pomijane ze szkodą dla nauczycieli i uczniów lubińskich szkół.

Mój projekt na poprawę systemu szkolnictwa w Lubinie to:
- ograniczenie liczby uczniów w klasach, co zwiększy poziom nauczania poprzez lepszy kontakt nauczyciela z uczniem;
- wprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów, którzy nie najlepiej radzą sobie z nauką;
- wprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych dla wyróżniających się i utalentowanych uczniów;
- powrót do pozalekcyjnych zajęć sportowych, coś na kształt dawnych SKS-ów;
- podniesienie poziomu wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty: administracji i obsługi.

Nie będziemy oszczędzać na lubińskiej oświacie! Nie ma przyszłości tego miasta bez odpowiedniego zadbania o dzieci i młodzież.


Mój plan na rozwój lubińskiej oświaty