22 cze 2016

KGHM zabezpieczone przed wrogim przejęciem

Jedna z moich wyborczych obietnic została dzisiaj wypełniona. Po wielu moich zabiegach i staraniach Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia spółki KGHM Polska Miedź S.A. przed wrogim przejęciem

Ten niezwykle ważny i istotny dokument dla całej społeczności Zagłębia Miedziowego, podpisany dzisiaj przez Panią Premier Beatę Szydło, oznacza szczególną ochronę Polskiej Miedzi z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spółka KGHM znalazła się bowiem w specjalnym wykazie podmiotów podlegających ochronie państwa polskiego.

Przyjęte dziś rozporządzenie Rady Ministrów, w sposób precyzyjny, proporcjonalny i obiektywny umożliwia organom administracji publicznej, kontrolę transakcji dotyczących akcji KGHM Polska Miedź S.A., które mogłyby zagrażać porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu. Objęcie tej strategicznej dla naszego regionu spółki ochroną państwa, umożliwi zachowanie fundamentalnych interesów społeczeństwa, będzie służyć także zachowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzięki mojemu zaangażowaniu i aktywności na forum parlamentu oraz wymiernej i nieocenionej pomocy i współpracy z Ministrem Skarbu Państwa, Panem Dawidem Jackiewiczem, udało się z sukcesem zakończyć prace legislacyjne i dzisiaj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, tak ważne dla przyszłości dobra narodowego, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A.

Jeszcze raz dziękuję Panu Ministrowi Dawidowi Jackiewiczowi za owocną współpracę w tym względzie i za potraktowanie tej sprawy priorytetowo.


KGHM zabezpieczone przed wrogim przejęciem