11 lis 2017

99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości skłania nas, Polaków, do refleksji na temat polskości i patriotyzmu. 11 listopada jest niewątpliwie jedną z najważniejszych symbolicznych dat w naszej historii. 

W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska, która w wyniku rozbiorów zniknęła  z mapy Europy, odrodziła się jak feniks z popiołów. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnikiem Państwa, i powstała II Rzeczypospolita. Tworzenie się struktur państwowych i kształtowanie się na nowo tożsamości narodowej po okresie zaborów, funkcjonowania Polaków w obrębie 3 różnych państw i odrębnych kultur, było niezwykle trudne, ale udało się, bo nieustannie odwoływano się do tradycji obywatelskich polskiego narodu, wyrażających się w pragnieniu kształtowania losów kraju i lokalnej społeczności. Współczesna, wolna  Polska również czerpie siłę z aktywności obywateli, we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa. I ta aktywność jest spiritus movens rozwoju kraju.

11 listopada 2017 roku szczególnie doceniamy wagę wolności i niepodległości, o którą nasz naród musiał nieustannie walczyć. Historia nauczyła nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Że wymaga – od każdego z nas – ciągłych starań i codziennej pracy. Świętując 11 listopada, biorąc udział w okolicznościowych apelach i uroczystościach, oddajemy hołd bohaterom walczącym o wolność i suwerenność narodu polskiego na przestrzeni wieków i dajemy świadectwo tego, że o nich pamiętamy...

Uczestnictwo w okolicznościowych uroczystościach wyraża nasze pragnienie i umiłowanie wolności i niepodległości. 11 listopada nasze myśli biegną ku słowom – ojczyzna i patriotyzm. Dla wielu Polaków, słowa te są tak drogie, że samo ich brzmienie przejmuje ich dreszczem.

Ojciec Święty – Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski w 1999 roku tak mówił do Polaków: „Obowiązki wobec ojczyzny doty­czą każdego Polaka. Każdy powi­nien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały naród. Trwanie w wierze, troska o rozwój życia duchowego, zachowanie dobrych oby­czajów, więzi z rodziną i najbliższy­mi, troska o kulturę słowa i umiłowanie tradycji narodowych są czyn­nikami budującymi naród bez względu na sytuację historyczną, okoliczności polityczne, warunki ekonomiczne”.


99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości